Lawatan ke SMA Negeri 1 Kamang Magek,Bukit Tinggi Sumatera

11-13 Oktober 2019