Mesyuarat dikendalikan oleh Pn Raimei Christina a/p Michael (Penyelaras Tingkatan Enam)

Tarikh: 21 Jun 2024
Kehadiran: Pentadbir, Semua Ketua Jabatan dan Ketua Jawatankuasa