Hari / Tarikh: Selasa / 02 Julai 2024

Fasilitator: Majlis Pelajar Tingkatan Enam (MPTE) & Majlis Ketua Tingkatan (MKT)